atželti

atžélti, àtželia, atžė́lė intr. 1. Q622, R, R401, , 540, D.Pošk, Sut, N, K, J, M, L, Rtr, Š, , NdŽ, atsigauti, vėl suželti: Atželia kaip atvašos CII300, B. Ataželiu SD215. Žieminės [gėlės] atžė́lė, o tiej (jurginai) ir sušalo Kpč. Iškerti iškerti krūmus i vėl àtželia Ėr. Atžel̃s, ale tokios nebus jau jos (nušalusios bulvės) Pun. Ir dabar jau ataugęs, jau atžė́lęs tas miškas, mat jau kiek metų Sb. Vienam daikte ganom, kitam – atàželia JnšM. Ar atžéls žolelė, a kiek pasipjausma Krš. Atžė́lė bulbos [po ledų] Rod. Àtželia bulbės nušalę DrskŽ. Totorkos (ajerai) atžéldavo per kiek laiko Nm. Nendrė prie nendrės buvo, davė, nuėdė tos žiurkės tas nendres, dabar vėl àtželia po biskį Graž. Gerai neiškulti ilginiai ir ant stogu àtžela, varpos žaliuo[ja] Ggr. Atžels viešnelės iš šaknų, o žalios rūtelės iš grūdų LTR(Plt). Tai atžel̃s rūtelės, tai atžel̃s mėtelės, – negrįš tavo jaunosios dienelės JD1255. Nuskins rūteles, atžels ir kitos, mirė močiutė, nebėr man kitos LTR(Lzd). Su savo kojomis atželiančius javus į žemę įmina K.Donel1. Lyg susiraičiusi rankovė driekėsi Varnės upelis, o priešais jį – nušienauta ir jau gerai atžėlusi pieva J.Ap. Ganė atrėžiuose ir pūdyme, iki po saulės grąžos, atžėlus dobilų atolui, bus galima pradėti rišti M.Katil. Atžels po akimis jo kaip atžala ir kaip šaknis iš sausos žemės VlnE214. | Jos striumas (striuma) i vė atžė́lė [po operacijos] Klt. | Piktis nuslūgsta, vėleik iškilna, kaip žolė àtžela Krš. Ta Lietuva kaip karklai nupjauti: nupjovė ir vėl atžė́lė, nupjovė ir vėl atžė́lė Snt. Nelyginant kaip tas senas ąžuolas atžalomis, t. y. mokytiniais savo, vienas buvęs mišku atželsi, pulku mokytų vyrų tapsi A.Baran.ataugti plaukams, barzdai, plunksnoms: Nuskusta barzda jau atžė́lė J. Atžė́lus barzda Pns. Kaip vištikių plunksnos àtžela, teip i deda apent, jei ankstie nusišera End. Nu žibalo nusmuko [veršiuko] plaukiukai, atžė́lė pasku, o utys pabūgo End. Ateis šiltas pavasarėlis, atžel̃s mano plūksnelės (d.) Rdm. Ilgai bemalant atžėlė Samsonui plaukai M.Valanč. 2. išsprogti pumpurams: Atžel̃s, išsprogs ir bus žiedai ant šitos obelies Eiš. Alyvos vė susprogo, vė atžė́lė Brt. Kai brolelis kuolą kals, an rytojaus jis atžel̃s, tada, miela motinėle, aš pas tave sugrįšiu DrskD132. Nukris lapeliai, atžels ir kiti, numirs motinėlė, jau nebus kitos DvD387. Visos medžiagėlės atžė́lė, o tu [, motin,] eini žemėn (rd.) Rod. | prk.: Jis atželia tik atminime, skamba ir siaudžia tik vaizduotėje A.Baran. Aš didei džiaugiuos Viešpatyje, jog vėl išbudot (budrūs tapėt … atsigijot, atžėlėt) CII891. \ želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; paželti; perželti; pieželti; praželti; priželti; suželti; užželti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atželti — atžélti vksm. Žolė̃ po lietaũs àtželia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apželti — apželti, àpželia, apžėlė 1. intr. SD112, SD201, R, R70,374, MŽ, MŽ93,502, MŽ213, Sut, I, M, LL110, L, ŠT353, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, OGLII331 pasidaryti apdengtam kuo augančiu, žaliuojančiu: Pieva gerai apžėlusi K. Pievos su krūmais yra apžėlusios N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • at — praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. priartėjimą prie kalbančiojo arba jam artimo daikto: ateiti, atlėkti, atmesti, atvesti. 2. vieno daikto atskyrimą, atitolinimą nuo kito: atkirsti, atskirti, atjungti, atlupti, atplėšti. 3. užtektinai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsprogti — intr. 1. NdŽ, Vdk, Grd, Rdn atskilti, atitrūkti, atplyšti: Koja pakrypterėjo, ir atsprogo, atplyšo kaulelis Mžk. Krito nu vežimo, atsprogo šonkaulis kaži kaip Krš. Dalgio briauna atsprogo Lž. Uzbono ausis atsprogo Vkš. Žiežirba atsprogo nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvelti — 1 atvelti, àtvelia, atvėlė 1. tr. Ds, Dsn atriekti (ppr. daug): Kam atvėlei tokį lustą duonos – žinai, kad greit reiks susdėt dantis an lentynos Rod. | refl. tr. Lš.: Atsivėlei didžiausią riekę duonos, suvalgysi gi tu? Ml. Atsivėlė bernas duonos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atčeškėti — atčeškėti, àtčeška, ėjo intr. ataugti, atželti: Jau man nupjautas gluosnis àtčeška Sn. ║ tvinkti: Jau ir telyčios tešmenukas po biškį àtčeška Rdm. češkėti; atčeškėti; pačeškėti; sučeškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atželdinti — tr. LVI212, Rtr; N, ŠT12 1. caus. atželti 1: Žolę nuganytą atželdink J. Bet sveikink, širduže, ir delčią kaip duoklę – grąžins tavo žiedus slaptinga švytuoklė, atželdins voratinkliais klotas rugienas rš. | refl.: Iškirstų pušynų plotai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atželdinėti — Dv žr. atželti 1: Po lieti atželdinėja daržai Vrn. Po obelių pajuodę [bulbės], ale atželdinėja, atžels DrskŽ. želdinėti; atželdinėti; paželdinėti; praželdinėti; užželdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžirbėti — intr. atželti, atsigauti: Atžirbės rūta iš šaknų, o lelijėlė iš galvų (d.) Vrn. žirbėti; atžirbėti; sužirbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžėlimas — atžėlìmas sm. (2) NdŽ, DŽ1; SD215, Sut, N → atželti 1: Atžėlimas medžio y[ra] geresnis, lynantie, sningantie pakirsto Šts. Teigiama liucernų savybė – greitas atžėlimas rš. žėlimas; apžėlimas; atžėlimas; įžėlimas; išžėlimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.